Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Samsvar mellom egenrapportert inntekt i intervju og inntekt ifølge selvangivelsen, etter inntektstrinn. Prosent
  Inntektsklasse ifølge intervjuopplysninger
  Minst 2 inntektsklasser lavere 1 inntektsklasse lavere Samme inntektsklasse 1 inntektsklasse høyere Minst 2 inntektsklasser høyere Antall observasjoner
Inntektsklasse ifølge selvangivelsen            
Under 50 000 - - 89 7 4  496
50 000 -100 000 - 5 80 11 4  451
100 000 -150 000 - 21 62 13 3  469
150 000 -200 000 2 18 63 14 2  488
200 000 -250 000 2 16 71 8 2  489
250 000 -300 000 2 23 61 10 3  350
300 000 -350 000 5 19 65 6 5  171
350 000 -400 000 3 22 58 11 6 85
400 000 -450 000 15 20 61 4 - 54
450 000 og over 6 12 82 - -  113

Standardtegn i tabeller