Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Avvik mellom individuell inntekt oppgitt i intervju og på selvangivelsen. Prosent
  Avvik i prosent av inntekt på selvangivelsen
  I alt 0-4,9 5-19,9 20-49,9 50
Inntekt i intervju lavere enn på selvangivelsen 67,1 24,9 27,3 10,6 4,3
Inntekt i intervju høyere enn på selvangivelsen 30,2 10,7 10,0 4,6 4,9
Ingen avvik 2,7 - - - -
Antall observasjoner 3 166 - - - -

Standardtegn i tabeller