Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Prisnivåindekser, etter konsumgruppe (COICOP) 2001. Fastlandet=100
  1990 2001
Totalindeks 80,6 91,9
     
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 92,5       112,2
Alkoholholdige drikker og tobakk1 55,2 37,4
Klær og skotøy 75,8  107,8
Bolig, lys og brensel2 79,6 93,7
Møbler og husholdningsartikler mv. 90,1 94,2
Helsepleie 93,3 85,8
Transport2 69,1 71,8
Post- og teletjenester 92,6 83,9
Kultur og fritid2 89,2  107,5
Utdanning2  100,0 86,1
Hotell- og restauranttjenester2 84,1 89,5
Andre varer og tjenester2 83,6 94,4
1  Denne gruppen inkluderte i 1990 også alkoholfrie drikkevarer. Sammensetningen av disse grupper var forskjellige i 1990, derfor er de ikke direkte sammenlignbare.
2  Sammensetningen av disse grupper var forskjellige i 1990, derfor er de ikke direkte sammenlignbare.

Standardtegn i tabeller