Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Sannsynligheten for at neste fødsel er tvillingfødsel blant kvinner som har barn fra før av, men ikke tvillinger. 1970-2001. Prosent
  1970-79 1980-89 1990-2001
1,1 1,3 1,5
Kilde: Befolkningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller