Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Sannsynligheten for at neste fødsel er tvillingfødsel blant kvinner som har tvillinger fra før. 1970-2001. Prosent
  1970-79 1980-89 1990-2001
4,6 6,6 14,3
Kilde: Befolkningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller