Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Tvillingfødsler per 1 000 fødsler, etter fylke. 1985-2001
  1985-89 1990-94 1995-99 2000-01
Hele landet 10,9 13,2 15,8 17,9
Østfold 11,7 12,5 17,1 18,9
Akershus 12,1 14,9 15,8 19,0
Oslo 11,1 13,0 15,9 17,8
Hedmark 11,8 12,3 13,8 19,9
Oppland 10,2 13,7 15,0 14,7
Buskerud 9,9 13,1 14,5 18,2
Vestfold 10,5 13,9 16,1 19,1
Telemark 10,5 13,0 16,2 16,4
Aust-Agder 9,7 13,3 17,2 16,9
Vest-Agder 12,5 15,1 16,6 18,2
Rogaland 10,8 12,1 17,3 21,9
Hordaland 9,8 11,0 13,7 15,4
Sogn og Fjordane 10,4 10,2 18,2 15,8
Møre og Romsdal 11,3 13,5 16,8 16,8
Sør-Trøndelag 11,3 16,2 17,4 17,5
Nord-Trøndelag 12,3 12,8 14,0 18,6
Nordland 11,6 12,9 14,4 14,7
Troms 10,0 14,7 16,4 20,8
Finnmark 8,0 12,3 14,1 16,5
Kilde: Befolkningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller