Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Norges oljeinntekter, Norges nettofordring på utlandet og størrelsen på Petroleumsfondet. 1985-2001
  Eksportverdi råolje1. Mill. kr Norges nettofordringer overfor utlandet. Mill. kr Petroleumsfondet4. Mrd. kr
1985 56 077 2-48 712 -
1990 74 563 3-104 107 -
1995 98 009 37 168 -
1996  135 730 352 640 47,6
1997  136 112 1 164 387  113,4
1998 91 083 1 190 970  171,8
1999  133 678 1 276 025  222,4
2000  258 836 -  386,4
2001 - -  613,7
1  Statistisk årbok 2001, tabell 358, s. 303.
2  Historisk statistikk 1994, tabell 24.21, s. 648-649.
3  Statistisk årbok 1999, tabell 290, s. 258.
4  http://www.norges-bank.no/petroleumsfondet.

Standardtegn i tabeller