Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

11   Kriminalitet
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
11.1 Andel av befolkningen 16 år og over som har vært utsatt for vold eller trusler om vold siste 12 måneder. Prosent .. .. .. 4 .. .. .. 5 .. .. .. 5 .. .. .. 5 .. 6 .. .. .. 5
Menn .. .. .. 4 .. .. .. 6 .. .. .. 6 .. .. .. 7 .. 5 .. .. .. 5
Kvinner .. .. .. 4 .. .. .. 5 .. .. .. 5 .. .. .. 4 .. 6 .. .. .. 5
                                             
11.2 Andel av befolkningen 16 år og over som frykter for å bli utsatt for vold eller trusler om vold. Prosent .. .. .. 8 .. .. .. 8 .. .. .. 10 .. .. .. 9 .. 11 .. .. .. 8
Menn .. .. .. 2 .. .. .. 3 .. .. .. 3 .. .. .. 3 .. 5 .. .. .. 3
Kvinner .. .. .. 14 .. .. .. 14 .. .. .. 18 .. .. .. 16 .. 17 .. .. .. 13
                                             
11.3 Antall anmeldte lovbrudd i alt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  351 723  357 611  346 187  351 634  400 579  411 898  431 608  446 672  437 539  454 249  444 395
Av dette                                            
Forbrytelser .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  252 362  254 099  244 659  249 615  286 037  292 249  308 055  318 275  315 924  330 071  321 959
Forseelser .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99 361  103 512  101 528  102 019  114 542  119 649  123 553  128 397  121 615  124 178  122 436
                                             
11.4 Anmeldte forbrytelser per 1 000 innbyggere i alt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 59,4 59,3 56,9 57,7 65,5 66,5 69,7 71,6 70,5 73,3 71,2
Økonomisk forbrytelse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 1,6
Annen vinningsforbrytelse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,8 45,6 42,8 43,1 46,4 46,4 48,3 49,2 47,2 48,3 45,1
Voldsforbrytelse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,6 4,5 4,7 4,8 5,5 5,6
Seksualforbrytelse1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Narkotikaforbrytelse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,1 2,9 3,3 3,4 5,4 6,3 7,9 8,8 9,2 9,8 10,9
Skadeverk, forbrytelse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,7 3,3 3,6 3,7 5,4 5,0 4,8 4,8 5,2 5,3 4,9
Annen forbrytelse2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,5 1,9 1,5 1,6 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,4
                                             
11.5 Antall etterforskede forbrytelser  121 565  131 317  148 276  159 598  151 622  164 067  164 890  198 877  220 338  237 319  235 256  223 122  234 904  248 203  225 214  269 282  275 421  272 653  292 258  307 063  314 027  310 447
                                             
11.6 Etterforskede forbrytelser etter lovbruddsgruppe. Per 1 000 innbyggere                                            
I alt 29,7 32,0 36,0 38,6 36,6 39,4 39,5 47,4 52,2 56,1 55,4 52,2 54,6 57,4 51,8 61,6 62,4 62,1 65,7 68,6 69,7 68,6
Økonomisk forbrytelse 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,4 1,4 1,6 1,5 1,6
Annen vinningsforbrytelse 25,1 26,7 30,2 32,0 30,2 32,7 32,4 39,1 45,5 45,1 44,6 41,2 42,3 44,7 39,1 46,2 45,3 44,0 46,3 47,1 47,2 44,6
Voldsforbrytelse 1,2 1,4 1,4 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,7 2,8 2,8 3,2 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,9 5,2
Seksualforbrytelse1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6
Narkotikaforbrytelse 0,5 0,7 0,7 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,5 1,9 2,1 2,3 2,6 2,7 2,7 3,6 4,7 5,5 6,8 8,1 8,6 9,7
Skadeverk, forbrytelse 1,9 2,2 2,5 2,8 2,6 2,6 2,8 3,6 3,9 4,0 3,6 3,4 3,7 3,6 3,4 4,9 5,2 4,7 4,6 5,0 5,4 5,1
Annen forbrytelse2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,6 1,9
                                             
11.7 Oppklaringsprosent etter forbrytelsesgruppe                                            
I alt 22 23 21 21 23 23 21 18 20 23 23 23 24 24 26 24 26 28 28 31 30 33
Økonomisk forbrytelse 66 64 59 53 56 55 53 45 36 40 46 44 51 50 52 63 62 61 57 58 53 59
Annen vinningsforbrytelse 18 18 17 17 19 19 16 13 15 17 17 16 17 16 17 14 16 16 15 17 15 16
Voldsforbrytelse 57 56 54 54 55 55 52 49 51 53 55 55 55 54 58 55 56 59 57 57 56 59
Seksualforbrytelse1 43 44 40 46 42 44 40 42 39 42 44 41 44 43 45 49 36 59 42 45 44 47
Narkotikaforbrytelse 84 83 83 83 82 81 79 78 79 80 82 82 81 84 84 85 87 86 87 88 87 89
Skadeverk, forbrytelse 21 21 18 19 18 20 17 15 18 20 23 23 25 26 28 20 22 21 22 21 22 25
Annen forbrytelse2 56 54 56 54 55 54 47 45 47 51 53 53 55 54 58 61 66 65 67 69 69 72
                                             
11.8 Siktede for forbrytelser. Per 1 000 innbyggere 5 år og over                                            
Menn 6,7 7,0 7,1 7,7 7,1 6,9 6,4 6,6 7,9 9,4 10,4 10,1 11,0 11,3 11,3 10,9 11,1 11,5 11,9 13,1 13,9 15,4
Kvinner 0,6 0,7 0,7 1,0 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,5 2,7
                                             
11.9 Reaksjoner i forbrytelsessaker                                            
Reaksjoner per 1 000 innbyggere over kriminell lavalder3 3,3 3,4 3,6 3,9 3,9 3,8 3,5 3,4 3,5 4,5 4,7 4,7 5,0 5,0 5,1 5,0 5,1 4,9 5,9 6,3 6,0 9,7
Andel ubetinget fengsel. Prosent 37 36 36 39 38 36 38 40 40 37 37 36 34 34 34 34 34 35 27 29 29 22
Gjennomsnittlig fengselsstraff4. Dager  153  162  179  188  205  195  190  205  202  207  201  209  217  205  218  196  171  188  186  188  191  179
                                             
11.10 Innsatte i fengsel (årlig gjennomsnitt) i alt 1 797 1 800 1 888 2 033 2 044 2 104 2 002 2 023 2 113 2 208 2 379 2 548 2 477 2 650 2 670 2 610 2 602 2 536 2 466 2 512 2 548 ...
Av dette kvinner. Prosent 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,0 3,9 4,1 3,9 4,0 4,1 4,9 5,1 4,9 4,6 .. 5,7 6,1 6,3 6,3 5,9 ...
1  Tidligere 'Sedelighetskriminalitet', jf. nytt kapittel 19 om seksualforbrytelser i straffeloven.
2  Inneholder også miljøforbrytelser.
3  Den kriminelle lavalder ble hevet fra 14 til 15 år i 1990.
4  Omfatter ubetinget del av kombinert straff.
Kilde: 11.1 og 11.2: Levekårsundersøkelsene. 11.3-11.10: Kriminalstatistikk.

Standardtegn i tabeller