Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

10   Fritid og kultur
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
10.1. Antall skjønnlitterære bokutgivelser 1 274 1 141 1 193 1 102  903 1 223  903 1 813 1 152 1 565 1 618 1 705 1 736 1 942 2 022 2 037 1 970 1 914 1 936 1 875 1 882 1 717
                                             
10.2. Antall utlån per innbygger fra folkebibliotek 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4,2 4,1 ..
                                             
10.3. Andel boklesere en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 21 .. 18 19 19 17 18 19 20 22
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 19 .. 12 14 15 14 13 15 16 17
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 24 .. 24 24 23 21 23 24 24 26
                                             
10.4. Dagsavisers nettoopplag per 1 000 innbyggere1  429  441  443  448  455  463  484  494  497  557  510  494  688  610  606  594  590  591  587 583 568 553
                                             
10.5. Andel avislesere en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 84 84 .. 85 84 82 84 81 81 77 78
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 87 86 .. 86 85 84 85 84 84 79 78
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 82 81 .. 85 83 80 83 79 78 76 77
                                             
10.6. Andel som kan se satellitt-formidlete TV-sendinger. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. 7 .. 20 22 26 .. 40 45 .. 50 55 55 58 59 61 63 67
                                             
10.7. Antall minutter fjernsynsseing en gjennomsnittsdag.                                            
9-79 år2  135 .. ..  144 ..  121  142 ..  153  148 ..  114  108 ..  113  124  117  119  119 141 138 156
Menn .. .. .. .. .. .. .. ..  156  149 ..  116  115 ..  121  128  120  122  126 147 142 152
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. ..  150  146 ..  113  101 ..  105  121  114  117  113 136 133 159
                                             
10.8. Andel som har tilgang til video. 9-79 år. Prosent .. .. .. 11 .. 18 .. 37 44 48 .. 51 57 .. 64 65 69 70 73 77 79 79
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. 47 51 .. 54 62 .. 68 67 71 72 74 80 81 82
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. 41 46 .. 49 51 .. 61 62 67 69 72 74 76 76
                                             
10.9. Andel som har tilgang til PC hjemme. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. 9 .. 13 .. .. .. .. .. .. 33 39 43 50 57 67 71 75
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 42 44 52 59 68 74 77
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 36 41 47 54 66 69 73
                                             
10.10. Antall kinobesøk per innbygger 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2,6 2,6 2,8
                                             
10.11. Andel på kino siste 12 måneder. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58 52 .. 61 58 62 60 68 63 65 69
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56 51 .. 62 56 61 59 67 61 64 67
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 61 53 .. 61 61 63 61 70 65 66 71
                                             
10.12. Antall teater-/operabesøk per 1 000 innbyggere  270,0  304,0  288,0  280,0  259,0  277,0  271,0  280,0  300,0  308,0  311,0  319,0  337,0  347,0  277,0  295,0 253 293 308 314 322 ...
                                             
10.13. Andel på klassiske konserter siste 12 måneder. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27,0 .. .. 34,0 .. .. 37,0 .. .. 37 ...
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23,0 .. .. 29,0 .. .. 33,0 .. .. 32 ...
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31,0 .. .. 39,0 .. .. 40,0 .. .. 41 ...
                                             
10.14. Andel som har benyttet kulturtilbud siste 12 måneder. 9-79 år3. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 89,0 .. .. 91,0 .. .. 90,0 .. .. 92 ...
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 88,0 .. .. 90,0 .. .. 90,0 .. .. 91 ...
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 90,0 .. .. 91,0 .. .. 89,0 .. .. 93 ...
                                             
10.15. Andel med egen kulturaktivitet siste to år. 9-79 år4                                            
Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34,0 .. .. 35,0 .. .. 32,0 .. .. 32 ...
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,0 .. .. 29,0 .. .. 27,0 .. .. 27 ...
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39,0 .. .. 40,0 .. .. 36,0 .. .. 37 ...
                                             
10.16. Medlemmer i Norges idrettsforbund i 1 000 1 392,0 1 457,0 1 479,0 1 561,0 1 605,0 1 624,0 1 633,0 1 645,0 1 614,0 1 583,0 1 632,0 1 710,0 1 702,0 1 716,0 1 721,0 1 727,0 1 746 1 783 1 887 1 837 1 648 ...
Menn  922,0  936,0  950,0  996,0 1 012,0 1 027,0 1 034,0 1 037,0 1 008,0  985,0  998,0 1 047,0 1 045,0 1 057,0 1 066,0 1 074,0 1 079 1 076 1 160 1 134 1 020 ...
Kvinner  470,0  521,0  528,0  565,0  593,0  597,0  599,0  608,0  606,0  598,0  634,0  663,0  657,0  659,0  655,0  653,0 667 664 727 702 628 ...
                                             
19.17. Antall overnattinger på feriereise siste 12 måneder. 16-79 år5 .. .. 16,0 .. .. .. 17,2 .. .. .. .. .. 13,9 14,5 13,7 .. .. 14,0 14,2 15,6 15,1 15,7
Menn .. .. 15,0 .. .. .. 16,5 .. .. .. .. .. 13,6 13,7 12,4 .. .. 13,2 13,9 14,2 14,3 15
Kvinner .. .. 18,0 .. .. .. 17,9 .. .. .. .. .. 14,1 15,3 14,8 .. .. 14,7 14,7 17 15,8 16,3
                                             
10.18. Andel som ikke har vært på ferie siste 12 måneder. 16-79 år. Prosent .. .. 26 .. .. .. 23 .. .. .. .. .. 27 27 28 .. .. 26 28 24 25 23
Menn .. .. 29 .. .. .. 24 .. .. .. .. .. 27 29 30 .. .. 28 29 26 28 22
Kvinner .. .. 23 .. .. .. 22 .. .. .. .. .. 27 25 25 .. .. 24 28 22 22 24
                                             
10.19. Andel med viktigste feriemål utenfor Norden. 16-79 år. Prosent6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 32 34 .. .. 42 45 37 39 39
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 33 31 .. .. 39 44 36 35 38
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35 31 37 .. .. 45 45 37 42 40
1  Inkludert søndagsutgaver. Fra og med 1989 regnes Aftenpostens aftennummer som egen avis.
2  Tall for februar til og med 1989, deretter årsgjennomsnitt.
3  Kino, teater/musikal/revy, folkebibliotek, konsert, museum, kunstutstilling, ballett-/danseforestilling eller opera/operette.
4  Med i/opptrådt offentlig med amatørteater/revygruppe siste to år, med i kunstforening, driver med/har stilt ut billedkunst/kunsthåndverk siste to år, med i/har opptrådt offentlig med kor/orkester siste to år eller spiller instrument regelmessig.
5  Før 1999 var det antall dager på feriereiser siste 12 måneder, 16-79 år.
6  Før 1999 var det andel som har overnattet på ferietur utenom Norden.
Kilde: 10.1-10.2, 10.4, 10.10 og 10.16: Kulturstatistikk. 10.3, 10.5-10.9: Mediebruksundersøkelsene. 10.10 - 10.15: Kulturbruksundersøkelsene. 10.17- 0.19: Ferieundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller