Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

5   Arbeid
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
5.1. Andel personer i arbeidsstyrken1. Prosent                                            
Menn 16-24 år 64,5 64,9 66,8 65,7 64,2 64,1 67,0 68,7 69,9 65,1 64,2 59,6 59,2 58,5 58,0 58,1 61,8 64,8 66,3 66,7 67,3 64,8
Kvinner 16-24 år 54,5 53,6 53,1 55,9 53,3 56,4 61,5 63,1 64,0 59,2 56,9 55,6 54,1 52,9 53,0 53,5 57,0 58,3 61,2 61,1 61,6 61,3
Menn 25-66 år 90,1 90,0 90,1 89,3 89,6 89,6 89,1 89,1 88,6 88,2 87,0 86,4 86,2 85,7 85,7 86,6 87,2 87,9 88,1 87,3 87,0 91,3
Kvinner 25-66 år 62,2 64,3 64,8 65,8 67,1 68,5 71,0 72,6 72,7 72,0 72,6 72,8 73,0 73,3 73,6 74,7 76,0 77,2 77,6 77,7 77,8 82,0
                                             
5.2. Andel gifte/samboende kvinner med barn under 7 år i arbeidsstyrken, etter alder på yngste barn2. Prosent                                            
0-2 år 46,0 49,0 49,0 53,0 55,0 58,0 65,0 66,0 68,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 71,0 72,0 74,0 75,0 75,0 72,0 76,0 77,0
3-6 år 57,0 59,0 60,0 62,0 64,0 69,0 73,0 76,0 74,0 75,0 74,0 75,0 76,0 76,0 77,0 80,0 79,0 83,0 84,0 81,0 84,0 86,0
                                             
5.3. Andel sysselsatte i kommunal forvaltning3. Prosent 16,8 17,3 17,5 18,1 18,5 18,5 18,3 18,7 19,4 20,1 20,9 22,0 22,8 23,4 23,6 23,6 23,7 23,5 23,5 23,9 ... ...
Menn 9,0 9,0 9,0 9,5 9,8 9,9 9,6 9,6 9,7 10,0 10,6 10,0 11,2 11,5 11,6 11,3 11,2 10,8 10,6 10,7 ... ...
Kvinner 28,4 29,3 29,6 30,1 30,3 30,2 29,8 30,5 31,6 32,9 33,8 36,6 36,9 37,7 38,0 38,5 38,7 38,5 38,9 39,4 ... ...
                                             
5.4. Andel sysselsatte i statlig forvaltning3. Prosent 6,9 7,1 7,3 7,3 7,1 7,0 6,8 6,7 6,8 7,1 7,3 7,8 7,9 7,9 7,6 7,4 7,3 7,2 7,0 7,0 ... ...
Menn 7,9 8,2 8,4 8,4 8,1 7,9 7,7 7,6 7,7 8,0 8,4 9,1 9,1 9,0 8,5 8,2 8,1 7,9 7,7 7,6 ... ...
Kvinner 5,3 5,6 5,7 5,8 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 5,8 6,0 6,1 6,4 6,5 6,5 6,4 6,5 6,4 6,2 6,2 ... ...
                                             
5.5. Andel sysselsatte på deltid4. Prosent 27,1 28,4 28,8 29,6 29,1 28,4 28,4 28,3 .. 26,4 26,6 26,7 26,9 27,1 26,5 26,6 26,5 26,1 25,9 26,3 25,5 25,8
Menn 9,8 10,7 11,1 11,6 11,5 10,6 10,4 11,2 .. 8,4 8,8 9,2 9,8 9,8 9,5 9,4 10,2 9,7 9,7 10,4 10,4 11,0
Kvinner 52,5 54,1 54,3 54,8 53,6 52,6 52,1 50,7 .. 48,9 48,2 47,6 47,1 47,6 46,5 46,7 45,8 45,4 44,8 44,7 42,8 42,6
                                             
5.6. Faktisk arbeidstid per uke5. Timer 36,2 35,9 35,9 35,6 35,9 36,2 36,4 35,9 36,5 36,4 36,0 35,7 35,6 35,6 35,7 35,6 35,3 35,3 35,4 35,4 35,1 34,9
Menn 41,1 41,0 41,1 40,8 41,0 41,5 41,9 41,0 41,6 41,2 40,6 40,3 40,0 40,0 40,0 39,8 39,5 39,3 39,5 39,3 38,8 38,5
Kvinner 29,2 28,6 28,7 28,5 28,9 29,3 29,3 29,3 30,1 30,2 30,1 30,0 30,0 30,2 30,3 30,3 30,0 30,2 30,4 30,6 30,6 30,5
                                             
5.7. Andel sysselsatte med biarbeid6. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,6 6,5 6,7 6,5 6,3 6,2 6,5 7,5 7,6 7,7 7,7 7,9 7,9
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,7 6,5 6,7 6,3 6,2 6,1 6,4 7,2 7,4 7,3 7,2 7,3 7,5
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,6 6,4 6,7 6,7 6,5 6,3 6,8 7,9 7,8 8,1 8,2 8,5 8,5
                                             
5.8. Undersysselsatte i prosent av de deltidssysselsatte .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,1 12,7 13,7 15,4 15,2 15,7 15,8 15,3 14,2 13,3 11,6 11,6 11,6
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14,2 15,8 18,2 20,3 20,3 19,5 18,4 17,9 16,5 14,5 12,6 12,6 11,2
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10,4 12,0 12,7 14,2 14,0 14,7 15,2 14,6 13,8 12,9 11,3 11,3 11,7
                                             
5.9. Arbeidsledige (AKU) i prosent av arbeidsstyrken7                                            
Menn 16-74 år 1,3 1,5 2,3 3,2 3,1 2,2 1,5 1,7 3,0 5,1 5,6 5,9 6,5 6,6 6,0 5,2 4,8 3,9 3,2 3,4 3,6 3,7
Kvinner 16-74 år 2,3 2,7 3,0 3,8 3,2 3,1 2,5 2,5 3,4 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 4,7 4,6 4,9 4,2 3,3 3,0 3,2 3,4
Menn 16-24 år 4,3 5,3 6,7 8,2 6,9 5,8 3,9 4,2 7,7 11,8 12,7 13,3 14,7 14,4 13,5 11,9 12,1 10,2 9,1 9,6 9,9 10,8
Kvinner 16-24 år 6,1 6,2 8,1 9,6 7,9 7,4 6,8 6,7 8,6 11,0 10,7 12,4 12,8 12,9 11,9 11,7 12,8 11,5 9,4 9,4 10,6 10,4
                                             
5.10. Andel langtidsledige (AKU)8. Prosent 11 16 16 21 29 24 18 15 16 30 40 40 41 44 44 44 31 26 20 16 16 15
Menn 12 13 16 21 32 26 17 17 16 31 39 38 40 44 44 45 34 27 21 17 20 20
Kvinner 11 19 17 21 24 23 18 14 17 28 42 42 43 44 45 42 28 23 20 16 14 13
                                             
5.11. Andel ansatte 16-66 år som arbeider dagtid                                            
Menn 82 .. .. 80 .. .. .. 74 .. .. .. 75 .. .. .. 73 72 68 .. .. 74 ..
Kvinner 79 .. .. 74 .. .. .. 71 .. .. .. 69 .. .. .. 72 65 67 .. .. 67 ..
                                             
5.12. Andel ansatte 16-66 år som har skift- eller turnusarbeid. Prosent                                            
Menn 12 .. .. 11 .. .. .. 13 .. 11 .. 12 .. 13 .. 14 14 14 .. .. 15 ..
Kvinner 11 .. .. 12 .. .. .. 13 .. 15 .. 15 .. 16 .. 15 18 16 .. .. 18 ..
                                             
5.13. Andel ansatte 16-66 år som må løfte 20 kg minst fem ganger daglig. Prosent                                            
Menn .. .. .. .. .. .. .. 21 .. 22 .. 23 .. 20 .. 19 22 26 .. .. 21 ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. 9 .. 13 .. 12 .. 12 .. 7 10 15 .. .. 9 ..
                                             
5.14. Andel ansatte 16-66 år som er utsatt for sterk støy.                                            
Prosent                                            
Menn .. .. .. .. .. .. .. 9 .. .. .. 7 .. .. .. 8 10 14 .. .. 11 ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. .. 2 .. .. .. 3 5 6 .. .. 5 ..
                                             
5.15. Andel ansatte 16-66 år som har vært utsatt for arbeidsulykker siste 12 måneder. Prosent                                            
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 .. .. .. 4 .. .. 4 .. .. .. 4 ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. .. 2 .. .. 2 .. .. .. 2 ..
                                             
5.16. Andel ansatte 16-66 år som kan planlegge eget arbeid i høy grad. Prosent                                            
Menn 44 .. .. 47 .. .. .. 46 .. 51 .. 48 .. 52 .. 52 57 57 .. .. .. ..
Kvinner 38 .. .. 38 .. .. .. 37 .. 42 .. 38 .. 45 .. 40 45 50 .. .. .. ..
                                             
5.17. Andel ansatte 16-66 år som opplever at de har mye å gjøre9. Prosent                                            
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29 .. .. .. 33 .. .. 43 .. .. .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35 .. .. .. 42 .. .. 44 .. .. .. .. ..
1  Forskjellen mellom menns og kvinners arbeidsstyrkeprosenter i aldersgruppen 16-24 år skyldes i hovedsak at verneplikttjeneste regnes som sysselsetting. Brudd i tidsserien mellom 1985 og 1986 (økning på 15 000 i arbeidsstyrken, mellom 1987 og 1988 (økning på 10 000) og mellom 1995 og 1996 (økning på om lag 10 000).
2  Brudd i tidsserien, se note 1.
3  Tallene er revidert tilbake til 1991 som følge av Tallrevisjonen av nasjonalregnskapet.
4  Tallene før og etter 1988 er ikke helt sammenlignbare (endret beregningsmåte fører til en reduksjon i deltidsandelen på om lag 2 prosentpoeng fra og med 1989.
5  Brudd i tidsserien mellom 1987 og 1988 på grunn av endringer i spørreskjemaet.
6  Brudd i tidsserien mellom 1995 og 1996 på grunn av endringer i undersøkelsesopplegget.
7  Brudd i tidsserien mellom 1995 og 1996 på grunn av endringer i definisjon og undersøkelsesopplegg (økning i ledighetstallet på 0,5 prosentpoeng).
8  Brudd i tidsserien mellom 1995 og 1996 på grunn av endret spørsmålsformulering og undersøkelsesopplegg.
9  Andel som sier at de mesteparten av arbeidstiden hadde så stor arbeidsmengde at de ikke hadde tid til å snakke om eller tenke på annet enn arbeidet.
Kilde: 5.1, 5.2, 5.5-5.10: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). 5,3-5.4: Nasjonalregnskapsstatistikk. 5.11, 5.14: Levekårsundersøkelsene. 5.12, 5.13, 5.16: Levekårs- undersøkelsene, Arbeidsmiljøundersøkelsene 1989 og 1993. 5.15, 5.17: Arbeidsmiljøundersøkelsene 1989 og 1993, Levekårsundersøkelsen 1996.

Standardtegn i tabeller