Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Utdanning
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
4.1. Barnehagedekning. Prosent                                            
1-5 år 19,3 21,3 22,8 24,0 25,4 26,6 28,1 29,8 31,7 34,0 36,3 39,9 43,4 46,6 49,8 52,3 54,9 59,8 61,1 61,1 62,0 ...
1-2 år 6,8 7,7 8,2 8,5 9,1 9,3 9,7 10,5 11,6 13,5 15,4 18,3 21,8 25,1 28,6 31,3 33,9 39,8 38,8 36,9 37,0 ...
3-5 år 27,3 30,2 32,3 34,2 36,0 38,0 40,4 42,8 45,8 48,8 51,7 55,9 58,6 61,2 63,6 66,0 68,7 73,3 75,9 76,7 78,0 ...
4.2. Andel barnehagebarn med heldagsplass1,2. Prosent                                            
1-2-åringer 78,0 75,9 81,1 83,3 84,1 86,0 86,2 85,6 86,0 85,8 84,9 84,7 82,6 80,5 78,4 77,2 75,1 72,6 69,5 65,6 66,4 ...
3-5-åringer 41,6 40,5 41,0 42,2 43,4 45,7 46,9 49,4 52,8 56,6 59,6 61,9 62,7 63,3 63,4 63,5 63,4 63,9 64,6 62,1 62,5 ...
                                             
4.3. Andel private barnehager. Prosent 46,4 45,1 43,7 42,8 42,4 42,3 41,1 39,7 39,4 40,0 41,1 43,8 45,9 47,9 50,1 51,8 52,3 52,5 51,3 49,6 48,8 ...
4.4. Andel barnehagebarn 1-5 år med plass i privat barnehage. Prosent 39,3 40,8 37,7 36,1 35,6 36,0 35,5 34,8 34,7 35,4 36,9 39,1 39,7 40,6 41,7 42,4 42,3 41,6 40,9 40,1 40,4 ...
                                             
4.4. Andel barnehagebarn 1-5 år med plass i privat barnehage. Prosent 39,3 40,8 37,7 36,1 35,6 36,0 35,5 34,8 34,7 35,4 36,9 39,1 39,7 40,6 41,7 42,4 42,3 41,6 40,9 40,1 40,4 ...
                                             
4.5. Antall barn per årsverk i:                                            
Private barnehager .. .. .. .. .. 8,8 8,2 7,2 6,8 6,6 6,2 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4 5,2 5,2 5,3 5,3 ...
Offentlige barnehager .. .. .. .. .. 5,1 4,9 4,6 4,5 4,5 4,6 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 ...
                                             
4.6. Andel styrere/pedagogiske ledere i barnehage med godkjent førskolelærerutdanning3. Prosent 91,4 90,4 91,0 93,4 94,1 94,4 90,0 86,5 81,7 81,3 79,7 76,8 76,8 76,2 76,1 78,1 79,7 81,1 81,7 83,4 86,3 ...
                                             
Andel 16 år og over etter høyeste fullførte utdanning4. Prosent                                            
                                             
4.7. Grunnskole 43,9 .. .. .. .. 38,5 37,4 36,6 35,6 34,2 33,1 32,0 30,9 29,7 28,7 26,9 25,3 24,3 23,3 22,8 22,0 ...
Menn 40,5 .. .. .. .. 35,1 34,0 33,3 32,3 31,0 29,9 28,8 27,8 26,5 25,6 23,9 22,4 21,5 20,6 20,2 19,5 ...
Kvinner 47,1 .. .. .. .. 41,7 40,6 39,8 38,8 37,3 36,1 35,0 33,9 32,7 31,6 29,8 28,0 26,9 26,0 25,4 24,5 ...
                                             
4.8. Universitet eller høgskole 12,3 .. .. .. .. 14,0 14,4 14,7 15,1 15,9 16,6 17,2 17,9 18,8 19,5 20,2 20,9 21,6 22,2 21,4 21,9 ...
Menn 14,4 .. .. .. .. 15,8 16,1 16,3 16,6 17,5 18,0 18,5 19,1 20,0 20,6 21,1 21,7 22,3 22,7 21,6 21,9 ...
Kvinner 10,3 .. .. .. .. 12,3 12,7 13,1 13,6 14,5 15,2 16,0 16,7 17,6 18,5 19,3 20,2 21,0 21,8 21,2 21,8 ...
                                             
4.9. Andel som fullførte utdanning som gir studiekompetanse som var i høyere utdanning samme høst. Prosent                                            
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,8 30,3 29,9 29,2 27,7 27,5 27,8 26,9 19,9 19,0 18,2 19,8 ...
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27,7 28,2 28,0 29,1 30,1 34,2 35,1 36,5 33,2 34,0 33,6 32,8 ...
                                             
4.10. Andel i videregående utdanning. Prosent av registrerte årskull 16-18 år                                            
Menn 62,7 64,0 64,5 68,0 69,6 71,4 71,1 71,0 74,0 80,4 81,9 84,9 86,4 87,6 89,1 90,0 91,6 91,6 91,0 90,2 89,9 ...
Kvinner 68,6 70,4 71,4 73,8 74,6 75,4 75,0 74,9 77,8 82,2 83,1 84,6 86,5 87,2 88,9 90,6 92,7 92,6 92,1 91,7 91,9 ...
                                             
Andel i høyere utdanning                                            
                                             
4.11. Prosent av registrerte årskull 19-24 år 5,6                                            
Menn 11,8 11,9 11,9 11,9 12,2 11,5 12,3 12,7 13,2 15,0 16,2 17,0 18,7 19,6 20,7 21,7 22,7 21,8 22,6 23,1 21,6 ...
Kvinner 9,5 12,3 13,0 13,4 14,0 13,6 14,8 15,9 16,8 19,0 20,0 21,2 23,2 24,6 26,4 28,5 30,8 30,2 32,1 32,9 31,4 ...
                                             
4.12. Prosent av registrerte årskull 25-29 år                                            
Menn .. .. .. .. .. .. 8,4 7,8 7,7 8,8 9,2 9,9 10,8 11,4 11,7 11,9 12,0 12,0 12,4 12,8 12,6 ...
Kvinner .. .. .. .. .. .. 6,8 7,0 7,3 8,4 8,8 9,3 10,4 10,9 11,3 12,1 12,7 13,1 14,0 15,1 15,4 ...
                                             
4.13. Andel utenlandsfødte i vidergående utdanning. Prosent av registrerte årskull 16-18 år                                            
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 59,4 61,6 64,1 63,9 66,2 70,6 78,3 81,1 78,7 78,6 79,0 ...
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60,5 63,4 64,6 62,4 65,2 68,0 76,6 80,8 79,3 79,5 81,9 ...
                                             
Andel utenlandsfødte i høyere utdanning. Prosent                                            
                                             
4.14. Prosent av registrerte årskull 19-24 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,9 12,9 13,0 13,0 13,2 14,2 18,0 20,8 19,8 19,7 17,4 ...
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12,0 13,2 13,1 12,7 13,0 13,8 17,5 19,6 18,2 18,3 15,5 ...
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,8 12,6 12,8 13,3 13,3 14,6 18,4 21,7 21,1 20,9 19,1 ...
                                             
4.15. Prosent av registrerte årskull 25-29 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9,1 10,4 11,0 11,2 10,5 9,8 10,7 12,5 12,6 12,7 11,7 ...
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10,2 11,6 12,6 12,7 11,6 10,6 11,6 13,7 13,5 12,9 11,4 ...
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7,7 8,9 9,1 9,4 9,3 9,0 9,9 11,5 11,8 12,5 12,0 ...
                                             
Antall elever og studenter i:                                            
                                             
4.16. Grunnskole  591 320  586 071  576 910  565 497  550 136  534 000  519 867  505 942  492 769  482 964  473 078  467 501  463 948  466 991  470 936  477 236  487 398  558 247  569 044  580 261  590 471 ...
                                             
4.17. Videregående skoler7  183 931  184 334  188 040  196 317  204 199  209 621  204 811  199 642  208 405  240 417  251 386  257 305  257 956  254 692  244 938  235 501  235 496  233 818  230 115  223 115  220 174 ...
                                             
4.18. Høyere utdanning6 73 856 82 781 88 008 90 381 93 535 87 559  101 187  103 129  109 346  123 653  132 760  142 882  155 643  165 942  169 306  176 745  181 741  180 741  184 063  191 646  191 454 ...
                                             
4.19. Antall elever per lærerårsverk i grunnskole/videregående skole .. .. .. .. .. .. 9,8 9,2 9,2 9,3 9,3 9,1 8,8 8,8 8,6 8,5 8,8 9,2 9,0 9,8 9,2 ...
                                             
4.20. Antall studenter per lærerårsverk i høgere utdanning8 .. .. .. .. .. .. 11,4 10,9 11,4 13,5 14,0 13,9 13,0 13,3 13,5 13,4 13,7 13,2 13,3 13,5 13,6 ...
1  Oppholdstid 31 timer eller mer per uke.
2  Fra og med 1999 er barn i åpen barnehage ikke inkludert i det totale tallet for antall barn i barnehage.
3  For årene 1980 og 1981 gjelder tallene styrere og førskolelærere. For 1982, 1983 og 1984 er det kun for styrere.
4  Personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning er holdt utenfor ved beregning av andelene.
5  På grunn av mangelfull datalevering, er tallet på universitets- og høgskolestudenter i 1985 om lag 6 000-8 000 for lavt.
6  I 1981 ble en rekke helsefagskoler omgjort til høgskoler. Elever ved disse skolene ble inntil 1980 klassifisert som elever i videregående skoler og fra og med 1981 som studenter ved universiteter/høgskoler.
7  Omfatter elever ved folkehøgskoler, men ikke spesialskoler. Omfatter lærlinger fra og med 1989.
8  Omfatter studenter ved offentlige skoler.
Kilde: 4.1-4.6: Barnehagestatistikk. 4.7-4.20: Utdanningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller