Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Helse
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2.1. Spedbarnsdødelighet; døde per 1 000 levendefødte (under 1 år) 8,1 7,5 8,1 7,9 8,3 8,5 7,9 8,4 8,3 7,9 7,0 6,4 5,9 5,1 5,2 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,9
                                             
2.2. Post neonatal dødelighet; døde per 1 000 levendefødte (4 uker-under 1 år) 3,0 3,1 3,5 3,1 4,0 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 3,1 2,7 2,1 1,7 1,6 1,4 1,5 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1
                                             
Aldersstandardiserte dødsrater etter utvalgte årsaker1                                            
                                             
2.3. Ondartede svulster                                            
Menn  270  279  279  277  278  288  283  281  292  283  279  282  281  288  286  285  287  288  281  282 ... ...
Kvinner  173  176  177  174  173  178  176  177  179  175  178  170  169  177  181  179  185  183  171  172 ... ...
                                             
2.4. Hjerte-/karsykdommer                                            
Menn  650  654  639  638  635  644  632  640  602  589  596  563  554  546  504  513  487  476  466  450 ... ...
Kvinner  382  381  364  361  349  354  338  339  336  331  331  317  309  307  284  281  272  269  262  261 ... ...
                                             
2.5. Ulykker                                            
Menn 69 59 61 59 58 63 62 61 57 61 57 51 50 51 46 46 44 46 46 46 ... ...
Kvinner 31 30 30 27 28 30 29 26 28 28 28 25 23 23 21 21 22 22 21 21 ... ...
                                             
2.6. Selvmord                                            
Menn 19 19 21 21 22 21 20 23 24 22 23 23 21 20 17 19 18 18 18 20 ... ...
Kvinner 7 6 7 8 7 7 7 8 9 8 8 8 7 6 7 6 6 6 7 7 ... ...
                                             
2.7. Antall nye krefttilfeller per år per 100 000 innbyggere2. Aldersstandardisert                                            
Menn  357,6  367,1  374,4  381,0  381,4  390,2  395,0  383,9  390,0  405,0  411,1  411,8  431,7  432,2  434,8  435,7  443,0  461,3  460,6  454,1 ... ...
Kvinner  299,3  287,6  302,7  309,4  305,1  308,7  312,5  306,1  311,8  320,9  323,8  331,4  333,9  339,1  338,4  348,0  360,1  370,4  357,9  357,3 ... ...
                                             
2.8. Andel dagligrøykende (16-74 år)                                            
Menn 42 40 40 42 42 42 39 40 41 37 37 36 37 38 35 33 34 34 34 32 31 30
Kvinner 30 31 34 32 34 32 31 33 35 34 34 33 32 36 31 32 32 33 32 32 32 29
                                             
2.9. Andel 18 år og over som konsumerer 2 cl ren alkohol eller mer pr. dag                                            
Menn .. .. .. .. .. 16 .. .. .. .. .. 14 .. .. 15 .. .. .. .. 18 ... ...
Kvinner .. .. .. .. .. 5 .. .. .. .. .. 3 .. .. 3 .. .. .. .. 5 ... ...
                                             
2.10. Totale utgifter til helseformål i prosent av BNP 6,8 6,9 7,1 6,7 6,7 7,2 7,7 7,9 7,7 7,8 8,1 8,2 8,0 7,9 7,9 7,9 7,8 8,5 8,5 7,6 8,0 ...
                                             
2.11. Utgifter faste 1990-priser per capita .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 259,0 14 071,0 14 310,0 14 311,0 14 468,0 15 262,0 16 189,0 16 675,0 17 144,0 18 192,0 18 228,0 18 543,0 ...
                                             
2.12. Sum legeårsverk per 10 000 innbyggere i somatiske sykehus 8,8 9,1 9,2 9,2 9,4 9,7 9,9 10,3 10,3 10,6 10,8 10,7 11,1 11,4 11,6 12,4 13,1 14,1 14,8 15,3 15,9 616,0
                                             
2.13. Sum sykepleierårsverk per 10 000 innbyggere i somatiske sykehus 27,8 28,2 29,0 29,9 30,4 30,6 31,2 32,9 33,6 33,9 34,8 35,3 35,7 37,0 37,8 40,0 41,9 44,0 45,4 47,1 47,0 647,1
                                             
2.14. Antall liggedøgn per 1 000 innbyggere i somatiske sykehus3,4 1 550 1 501 1 470 1 462 1 454 1 452 1 396 1 256 1 256 1 076 1 063 1 021  999  996  976  973  972  967  960  959  925 6 929
                                             
2.15. Antall sykehusopphold per 1 000 innbyggere i somatiske sykehus3,4  143  142  143  145  148  152  152  149  150  143  145  142  143  145  144  147  149  151  154  156  154 6 160
                                             
2.16. Antall polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere i somatiske sykehus .. .. .. .. .. .. .. ..  653  610  599  634  646  698  672  696  718  749  746  763  796 6 775
                                             
2.17. Sum legeårsverk per 1 000 innbyggere i psykiatriske institusjoner 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,15 0,13 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 60,27
                                             
2.18. Sum sykepleierårsverk per 1 000 innbyggere i psykiatriske institusjoner 0,50 0,49 0,53 0,57 0,60 0,62 0,61 0,61 0,64 0,72 0,78 0,81 0,82 0,84 0,86 0,88 0,97 0,99 1,01 1,01 1,03 61,09
                                             
2.19. Antall liggedøgn per 1 000 innbyggere i psykiatriske institusjoner  971  909  827  820  807  766  725  684  628  653  614  577  552  549  504  493  480  468  457  446  431 6 411
                                             
2.20. Antall utskrivninger per 1 000 innbyggere i psykiatriske institusjoner 5,1 4,7 4,6 5,0 5,0 4,6 4,6 4,2 5,2 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,5 6,0 6,2 6,6 6,8 7,3 7,8 68,0
                                             
2.21. Antall polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere i psykiatriske institusjoner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 92,0  104,0  113,0  118,0  133,0  140,0  131,0  134,0  140,0  149,0  155,0 6 163,0
                                             
2.22. Årsverk av leger innenfor kommunehelsetjenesten5 per 10 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. 7,7 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 ...
                                             
2.23. Årsverk av fysioterapeuter innenfor kommunehelsetjenesten5 per 10 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. 6,0 6,0 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 8,0 ...
                                             
2.24. Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte .. .. .. .. .. .. .. 17,0 19,0 18,0 19,0 21,0 24,0 27,0 27,0 33,0 37,0 40,0 44,0 45,0 48,0 ...
                                             
2.25. Årsverk av helsesøstre per 10 000 innbyggere 0-4 år .. .. .. .. .. .. .. 43,0 41,0 41,0 41,0 42,0 41,0 45,0 48,0 50,0 51,0 52,0 53,0 55,0 57,0 ...
1  Ratene er kjønns- og aldersstandardisert over 5-årige aldersgrupper. Middelfolkemengde i året er benyttet. Som standardbefolkning er benyttet summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet per 1. januar 1981.
2  Justert i henhold til europeisk standardbefolkning.
3  Psykiatriske avdelinger er inkludert fra og med 1980 til og med 1988.
4  Det er brudd i tidsseriene i 1989.
5  Årsverk i institusjoner for eldre er ikke medregnet.
6  Foreløpige tall.
Kilde: 2.1-2.6: Dødsårsaksstatistikk. regnskapsstatistikk. 2.12-2.13, 2.16-2.21: Statistikk for fylkeshelsetjenesten. 2.14-2.15: Pasientstatistikk. 2.22-2.25: Statistikk for kommunehelsetjenesten.

Standardtegn i tabeller