Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Befolkning
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1.1. Folkemengde 1. januar. Millioner 4,08 4,09 4,11 4,12 4,13 4,15 4,16 4,18 4,20 4,22 4,23 4,25 4,27 4,30 4,32 4,35 4,37 4,39 4,42 4,45 4,48 4,50 4,52
Menn 2,02 2,03 2,03 2,04 2,05 2,05 2,06 2,06 2,08 2,09 2,09 2,10 2,11 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,19 2,20 2,22 2,23 2,24
Kvinner 2,06 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,25 2,26 2,27 2,28
                                               
1.2. Befolkningsvekst i året. Promille 3,3 3,6 3,8 2,9 2,8 3,2 3,9 5,5 5,3 2,9 3,9 5,6 6,0 6,0 5,5 5,0 5,2 5,7 6,3 7,5 5,6 4,6 ...
                                               
1.3. Andel av alle menn som er 80 år og over. Prosent 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0
Andel av alle kvinner som er 80 år og over. Prosent 3,6 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,7 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6 5,8 5,9
                                               
1.4. Levendefødte 51 039 50 708 51 245 49 937 50 274 51 134 52 514 54 027 57 526 59 303 60 939 60 808 60 109 59 678 60 092 60 292 60 927 59 801 58 352 59 298 59 234 56 696 ...
Gutter 26 348 25 860 26 454 25 769 25 763 26 305 27 056 27 502 29 473 30 461 31 276 31 305 31 154 30 566 30 936 31 006 31 490 30 724 29 870 30 468 30 436 29 041 ...
Jenter 24 691 24 848 24 791 24 168 24 511 24 829 25 458 26 525 28 053 28 842 29 663 29 503 28 955 29 112 29 156 29 286 29 437 29 077 28 482 28 830 28 798 27 655 ...
                                               
1.5. Samlet fruktbarhetstall (SFT) 1,72 1,70 1,71 1,66 1,66 1,68 1,71 1,75 1,84 1,89 1,93 1,92 1,89 1,86 1,87 1,87 1,89 1,86 1,81 1,84 1,85 1,78 ...
                                               
1.6. Aborter per 1 000 kvinner 15-49 år 14,6 14,8 14,2 14,1 14,5 14,7 15,3 15,1 15,4 15,5 14,8 14,6 14,2 13,9 13,5 12,8 13,4 13,1 13,2 13,3 13,7 ... ...
                                               
1.7. Kvinnens alder ved første fødsel1 .. .. .. .. .. .. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,5 25,7 25,9 26,0 26,3 26,5 26,7 27,0 27,2 27,2 27,3 27,5 ...
                                               
1.8. Andel barn født utenfor ekteskap. Prosent 14,5 16,1 17,6 19,3 21,3 25,8 27,9 30,9 33,7 36,4 38,6 40,9 42,9 44,4 45,9 47,6 48,3 48,7 49,0 49,1 49,6 49,7 ...
                                               
1.9. Antall døde 41 340 41 893 41 454 42 224 42 581 44 372 43 560 44 959 45 354 45 173 46 021 44 923 44 731 46 597 44 071 45 190 43 860 44 595 44 112 45 170 44 002 43 981 ...
Menn 22 606 22 818 22 631 22 919 23 005 23 783 23 462 24 008 23 705 23 604 23 866 23 145 23 071 23 769 22 348 23 020 22 106 22 262 22 067 22 426 21 665 21 630 ...
Kvinner 18 734 19 075 18 823 19 305 19 576 20 589 20 098 20 951 21 649 21 569 22 155 21 778 21 660 22 828 21 723 22 170 21 754 22 333 22 045 22 744 22 337 22 351 ...
                                               
1.10. Forventet levealder                                              
Menn 72,3 72,6 72,7 72,7 73,0 72,6 72,9 72,8 73,1 73,3 73,4 74,0 74,2 74,2 74,9 74,8 75,4 75,5 75,5 75,6 76,0 76,2 ...
Kvinner 79,2 79,3 79,5 79,6 79,6 79,4 79,7 79,6 79,6 79,9 79,8 80,1 80,3 80,3 80,6 80,8 81,1 81,0 81,3 81,1 81,4 81,5 ...
                                               
1.11. Antall vigsler2 22 230 22 271 21 706 20 803 20 537 20 221 20 513 21 081 21 744 20 755 21 926 19 880 19 266 19 464 20 605 21 677 23 172 23 815 23 354 24 889 26 763 ... ...
                                               
1.12. Antall skilsmisser3 6 467 6 937 6 974 7 473 7 781 8 090 7 813 8 342 8 689 9 163 10 055 10 164 10 106 10 805 10 795 10 183 9 836 9 813 9 213 9 124 10 053 ... ...
                                               
1.13. Forventet andel oppløste ekteskap. Prosent 25,0 27,2 27,6 29,9 31,4 32,5 31,9 34,5 36,4 38,7 43,0 43,7 43,6 47,1 47,4 45,6 44,4 44,4 41,8 42,4 46,8 ... ...
                                               
1.14. Andel samboende av alle i samliv, kvinner 20-44 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. 421,6 .. .. .. .. 30,2 30,6 31,8 32,8 33,3 35,3 38,8 35,1 38,7 ...
                                               
1.15. Enslige5 mødre m/hjemmeboende barn under 18 år i prosent av alle barnefamilier .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15,7 .. 17,1 .. 18,4 18,9 19,0 19,2 19,3 19,3 .. .. .. ..
Enslige5 fedre m/hjemmeboende barn under 18 år i prosent av alle barnefamilier .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,4 .. 2,5 .. 2,7 2,6 2,6 2,3 2,5 2,6 .. .. .. ..
                                               
1.16. Andel menn 18 år og over som lever alene. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22,9 .. 23,9 24,5 25,0 25,5 25,9 26,3 25,7 27,2 ... ... ... ...
Andel kvinner 18 år og over som lever alene. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26,7 .. 27,1 27,4 27,6 27,8 28,0 28,1 26,7 28,6 ... ... ... ...
Andel menn 80-84 år som lever alene. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39,4 38,9 38,8 38,2 38,3 37,8 37,4 ... ... ... ...
Andel kvinner 80-84 år som lever alene. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77,2 76,9 77,0 76,6 76,2 75,6 75,3 ... ... ... ...
                                               
1.17. Antall flyttinger til Norge 18 776 19 698 20 468 20 063 19 688 21 858 24 196 31 149 29 964 25 847 25 494 26 283 26 743 31 711 26 911 25 678 26 407 31 957 36 704 41 841 36 542 34 264 ...
Menn 9 719 10 128 10 652 10 451 10 062 11 592 12 609 17 817 16 493 13 589 13 171 13 835 13 737 15 650 13 005 12 268 12 451 15 590 18 312 20 864 19 140 16 882 ...
Kvinner 9 057 9 570 9 816 9 612 9 626 10 266 11 587 13 332 13 471 12 258 12 323 12 448 13 006 16 061 13 906 13 410 13 956 16 367 18 392 20 977 17 402 17 382 ...
                                               
1.18. Antall flyttinger fra Norge 14 705 14 522 14 728 15 778 15 927 15 630 16 745 17 380 19 821 27 300 23 784 18 238 16 801 18 903 19 475 19 312 20 590 21 257 22 881 22 842 26 854 26 309 ...
Menn 7 559 7 524 7 449 8 163 8 248 8 016 8 601 8 960 10 341 15 108 12 880 9 539 8 829 10 127 10 062 9 802 10 393 10 524 11 526 11 342 13 731 13 614 ...
Kvinner 7 146 6 998 7 279 7 615 7 679 7 614 8 144 8 420 9 480 12 192 10 904 8 699 7 972 8 776 9 413 9 510 10 197 10 733 11 355 11 500 13 123 12 695 ...
                                               
1.19. Nettoinnflytting 4 071 5 176 5 740 4 285 3 761 6 228 7 451 13 769 10 143 -1 453 1 710 8 045 9 942 12 808 7 436 6 366 5 817 10 700 13 823 18 999 9 688 7 955 ...
Menn 2 160 2 604 3 203 2 288 1 814 3 576 4 008 8 857 6 152 -1 519  291 4 296 4 908 5 523 2 943 2 466 2 058 5 066 6 786 9 522 5 409 3 268 ...
Kvinner 1 911 2 572 2 537 1 997 1 947 2 652 3 443 4 912 3 991 66 1 419 3 749 5 034 7 285 4 493 3 900 3 759 5 634 7 037 9 477 4 279 4 687 ...
Norske statsborgere -474 -633 -1 032 -850 -1 459 -1 156 -659 -1 433 -3 578 -9 274 -4 216  328  837  964 -848 -1 124 -1 347 -1 292 -919 -541 -3 166 -2 241 ...
Utenlandske statsborgere 4 545 5 809 6 772 5 135 5 220 7 384 8 110 15 202 13 721 7 821 5 926 7 717 9 105 11 844 8 284 7 490 7 164 11 992 14 742 19 540 12 854 10 196 ...
                                               
                                               
1.20. Antall bosatte som skiftet til norsk statsborgerskap 2 680 2 441 3 095 1 754 2 798 2 851 2 486 2 370 3 364 4 622 4 757 5 055 5 132 5 538 8 778 11 778 12 237 12 037 9 244 7 988 9 517 10 838 ...
                                               
1.21. Innenlandske flyttinger per 1 000 inn- byggere6 44,4 43,2 42,0 42,2 41,1 42,3 43,2 44,3 44,2 41,5 39,9 39,0 37,6 38,5 40,9 41,8 42,1 42,9 43,1 43,0 44,8 44,7 ...
                                               
1.22. Nettoinnflytting til mest sentrale kommuner7 -1 150 -32 1 253 1 886 5 185 6 129 6 760 3 948 3 151 1 787 2 939 4 875 3 929 5 505 5 177 6 114 7 156 6 329 5 239 5 237 3 963 6 808 ...
Nettoinnflytting til minst sentrale kommuner8 -589 -1 012 -1 977 -1 801 -4 164 -5 898 -6 643 -5 125 -4 422 -3 240 -3 402 -3 336 -2 934 -3 039 -4 385 -4 136 -4 938 -6 095 -5 677 -4 877 -4 577 -5 298 ...
                                               
1.23. Utenlandske statsborgere 1.1. per 1 000 innbyggere 19,7 20,2 21,1 22,0 22,9 23,6 24,4 26,2 29,5 32,2 33,2 33,7 34,6 35,8 37,5 37,7 36,8 35,9 35,8 37,1 39,9 40,9 41,1
                                               
1.24. Innvandrerbefolkning 1.1. per 1 000 innbyggere 23,3 .. .. .. .. .. 29,7 31,4 34,8 38,0 39,8 41,1 42,8 44,9 47,5 49,5 51,2 52,9 55,4 58,7 63,1 66,1 ...
Innvandrerbefolkning 1.1. fra Øst-Europa per 1 000 innbyggere 1,7 .. .. .. .. .. 2,1 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,7 4,3 6,1 7,0 7,6 7,9 8,0 8,4 10,3 10,7 ...
Innvandrerbefolkning 1.1. fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia per 1 000 innbyggere 5,5 .. .. .. .. .. 9,3 10,5 13,2 15,9 18,1 19,8 21,3 22,6 23,4 24,2 25,1 26,1 27,4 29,1 31,3 34,1 ...
                                               
1.25. Befolkningsvekst i mest sentrale kommuner7. Prosent 0,37 0,48 0,58 0,48 0,64 0,81 0,91 0,94 0,91 0,56 0,70 0,94 0,94 0,95 0,95 0,91 0,99 1,04 1,06 1,10 0,80 0,91 ...
Befolkningsvekst i minst sentrale kommuner8. Prosent 0,11 0,04 -0,11 -0,12 -0,48 -0,76 -0,83 -0,35 -0,33 -0,46 -0,46 -0,26 -0,14 -0,02 -0,37 -0,37 -0,47 -0,72 -0,54 -0,10 -0,23 -0,66 ...
                                               
1.26. Andel av kommunene med befolkningsvekst. Prosent9 68 63 63 61 50 43 45 54 55 47 46 49 50 54 53 50 47 44 52 59 57 44 ...
1  Gjennomsnittlig observert fødealder.
2  Tallene for 1980-1985 omfatter ikke vigsler (om lag 500 per år) der bare kvinnen var bosatt i Norge.
3  Skilsmisser der mannen var bosatt i Norge.
4  Tall for kvinner 23, 28, 33, 38 og 43 år.
5  Verken gift eller samboende med felles barn.
6  Flyttinger mellom kommuner. Ikke korrigert for at antall kommuner er blitt redusert fra 454 i 1980 til 435 i 1997.
7  Kommuner i sentralitetsgruppe 3 ifølge. Standard for kommuneklassifisering 1994.
8  Kommuner i sentralitetsgruppe 0 ifølge. Standard for kommuneklassifisering 1994.
9  Ut fra kommuneinndelingen i 1997 (435 kommuner).
Kilde: 1.1-1.5, 1.7-1.13, 1.15 -1.26: Befolkningsstatistikk. 1.6: Statens Helsetilsyn. 1.14: Familie- og yrkesundersøkelsen 1988, Omnibusundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller