Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Andel ansatte som mener beskrivelsen at det er et godt sosialt miljø på arbeidsplassen passer svært godt/godt eller mindre godt/dårlig. 2000. Prosent
  Svært godt/ godt Mindre godt/dårlig
Moderne 97 3
Noe moderne 95 5
Ikke moderne 91 9
Kilde: Levekårsundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller