Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Andel ansatte som er svært/ ganske fornøyd, verken eller, eller ganske/svært misfornøyd med forholdet mellom seg selg og dem de jobber sammen med. 2000. Prosent
  Svært/ ganske fornøyd Verken eller Ganske/ svært misfornøyd
Moderne 95 2 3
Noe moderne 92 5 3
Ikke moderne 89 6 5
Kilde: Levekårsundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller