Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Grad av fornøydhet med ulike sider ved nåværende jobb blant ansatte. 2000. Prosent
  Svært/ ganske fornøyd Verken eller Ganske/ svært misfornøyd
Moderne 67 21 12
Noe moderne 67 19 14
Ikke moderne 63 22 15
Kilde: Levekårsundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller