Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Andel ansatte som har så mange ulike arbeidsoppgaver at det err vanskelig å konsentrere seg om hver enkelt oppgave. 2000. Prosent
  Halvparten av tiden eller mer Mindre enn halvparten av tiden
Moderne 28 72
Noe moderne 22 78
Ikke moderne 19 81
Kilde: Levekårsundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller