Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Gjennomsnittlig avtalt/vanlig arbeidstid per uke og gjennomsnittlig faktisk/utført arbeidstid per uke blant sysselsatte mødre og fedre. Tall for gifte/samboende med barn 0-15 år og med yngste barn 0-2 år. 1991 og 2000. Timer
  Mødre Fedre
  1991 2000 Endring 1991 2000 Endring
Barn 0-15 år            
Avtalt/vanlig arbeidstid 28,0 30,4 +2,0 40,4 39,7 -0,7
Faktisk/utført arbeidstid 22,7 22,5 -0,2 37,9 35,2 -2,7
             
Barn 0-2 år            
Avtalt/vanlig arbeidstid 28,5 30,4 +1,9 39,9 38,8 -1,1
Faktisk/utført arbeidstid 17,3 15,3 -2,0 37,3 34,1 -3,2
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller