Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Sysselsatte mødre og fedre, etter faktisk/utført arbeidstid per uke. Tall for gifte/samboende med barn 0-15 år og med yngste barn 0-2 år. 1991 og 2000. Prosent
  Mødre Fedre
  1991 2000 Endring 1991 2000 Endring
Barn 0-15 år            
0 (midlertidig fravær) 19,9 23,7 +3,8 11,8 12,6 +0,8
1-19 timer 20,2 16,2 -4,0 2,4 4,0 +1,6
20-36 timer 32,3 32,1 -0,2 12,3 15,2 +2,9
37-40 timer 19,5 20,1 +0,6 37,0 38,4 +1,4
41-49 timer 5,4 5,1 -0,3 16,3 14,6 -1,7
50 timer + 2,7 2,7 0,0 20,2 15,2 -5,0
             
Barn 0-2 år            
0 (midlertidig fravær) 37,8 45,8 +8,0 11,1 13,1 +2,0
1-19 timer 17,1 14,6 -2,5 2,6 4,9 +2,3
20-36 timer 24,4 22,9 -1,5 12,8 15,6 +2,8
37-40 timer 15,9 13,5 -2,4 39,3 38,5 -0,8
41-49 timer 3,7 2,1 -1,6 15,4 13,9 -1,5
50 timer + 1,2 1,0 -0,2 18,8 13,9 -4,9
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller