Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Sysselsatte mødre og fedre etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke. Tall for gifte/samboende med barn 0-15 år og med yngste barn 0-2 år. 1991 og 2000. Prosent
  Mødre Fedre
  1991 2000 Endring 1991 2000 Endring
Barn 0-15 år            
1-19 timer 26,9 18,3 -8,6 1,2 1,7 +0,5
20-36 timer (deltid) 31,2 31,6 +0,4 2,6 2,6 0,0
32-40 timer (heltid) 37,8 45,6 +7,8 72,6 77,4 +4,8
41-49 timer 2,4 3,2 +0,8 9,0 8,0 -1,0
50 timer + 1,7 1,3 -0,4 14,7 10,2 -4,5
             
Barn 0-2 år            
1-19 timer 26,0 19,8 -6,2 1,3 2,2 +0,9
20-36 timer (deltid) 25,7 25,8 +0,1 2,5 2,4 -0,1
32-40 timer (heltid) 46,1 50,7 +4,6 75,3 80,0 +4,7
41-49 timer 1,3 3,0 +1,7 8,5 7,5 -1,0
50 timer + 0,9 0,7 -0,2 12,3 7,9 -4,4
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller