Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Andel sysselsatte, andel i arbeid og andel midlertidig fraværende blant gifte/samboende mødre og fedre med barn 0-15 år og med yngste barn 0-2 år. 1991 og 2000. Prosent
  Mødre Fedre
  1991 2000 Endring 1991 2000 Endring
Barn 0-15 år            
Sysselsatte 74,3 81,2 +6,9 93,4 94,5 +1,1
Midlertidig fraværende 15,0 19,5 +4,5 10,8 12,4 +1,6
I arbeid 59,3 61,7 +2,4 82,6 82,1 -0,5
Barn 0-2 år            
Sysselsatte 66,1 74,4 +8,3 92,1 95,3 +3,2
Midlertidig fraværende 25,0 33,3 +8,3 10,2 13,3 +3,1
I arbeid 41,1 41,1 0,0 81,9 82,0 +0,1
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller