Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

8   Dager der det ble utført yrkesarbeid i hjemmet etter hvor mye tid som ble brukt til arbeid hjemme. Tall for yrkesaktive gifte mødre og fedre, alle ukedager og mandag-torsdag. Prosent
  10 min - ½ time 40 min - 1 time 1 time og 10 min - 2 timer 2 timer og 10 min - 3 timer 3 timer og 10 min -5 timer Mer enn 5 timer Antall observasjoner
Gifte mødre              
Alle dager 30 12 20 19 5 13 59
Mand - torsd 24 14 21 23 2 16 43
               
Gifte fedre              
Alle dager 35 13 20 10 15 7 90
Mand - torsd 38 14 16 7 16 8 58
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller