Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

7   Dager med yrkesarbeid fordelt etter om dette kun ble utført utenfor hjemmet, både i og utenfor hjemmet, eller bare i hjemmet. Tall for yrkesaktive gifte mødre og fedre med barn 0-15 år, etter ukedag. Prosent
  Bare utenfor hjemmet Både i og utenfor hjemmet Bare i hjemmet Antall observasjoner
Gifte mødre        
Alle dager 84 10 6  357
Mand-torsd 84 10 6  265
Fredag 82 12 6 54
Lørdag : : : 20
Søndag : : : 18
         
Gifte fedre        
Alle dager 82 14 5  490
Mand-torsd 83 16 1  338
Fredag 90 8 2 91
Lørdag : : : 23
Søndag 49 10 41 38
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller