Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

6   Tid brukt til yrkesarbeid i alt og i hjemmet, og andel som utførte yrkesarbeid i alt og i hjemmet, blant yrkesaktive gifte mødre og fedre med barn 0-15 år, etter ukedag. Timer og minutter og prosent
  Tid til arbeid totalt, gjennomsnitt Tid til arbeid hjemme, gjennomsnitt Andel av arbeidet som ble utført hjemme, prosent Andel som utførte arbeid på føringsdagen, prosent Andel som utførte arbeid hjemme på føringsdagen, prosent Tid til arbeid totalt blant utøverne, gjennomsnitt Tid til arbeid hjemme blant utøverne, gjennomsnitt Antall obervasjoner
Gifte mødre                
Mand-torsd 4.41 0.15 5 68 11 6.53 2.26  381
Fredag 4.36 0.09 3 67 12 6.52 1.14 80
Lørdag 1.34 0.01 1 22 1 7.01 2.20 89
Søndag 0.57 0.10 18 19 6 5.06 2.40 94
                 
Gifte fedre                
Mand-torsd 7.25 0.18 4 85 15 8.43 1.59  391
Fredag 6.19 0.08 2 80 8 7.53 1.36  112
Lørdag 0.48 0.02 4 21 2 3.50 1.27  117
Søndag 1.15 0.18 24 30 15 4.10 1.59  127
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller