Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Tid brukt til yrkesarbeid i alt og i hjemmet, og andel som utførte yrkesarbeid i alt og i hjemmet, blant yrkesaktive gifte mødre og fedre, etter om man er selvstendig eller ansatt. Timer og minutter og prosent
  Tid til arbeid totalt, gjennomsnitt Tid til arbeid hjemme, gjennomsnitt Andel av arbeidet som ble utført hjemme, prosent Andel som utførte arbeid på føringsdagen, prosent Andel som utførte arbeid hjemme på føringsdagen, prosent Tid til arbeid totalt blant utøverne, gjennomsnitt Tid til arbeid hjemme blant utøverne, gjennomsnitt Antall obervasjoner
Gifte mødre                
Ansatte 3.44 0.11 5 54 8 6.54 2.21  618
Selvstendige : : : : : : : 22
                 
Gifte fedre                
Ansatte 4.59 0.13 4 63 12 6.52 1.57  700
Selvstendige 7.41 0.31 7 87 14 8.52 3.45 47
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller