Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Tid brukt til yrkesarbeid i alt og i hjemmet, og andel som utførte yrkesarbeid i alt og i hjemmet, blant yrkesaktive, gifte mødre og fedre, etter yrkesfelt. Timer og minutter og prosent
  Tid til arbeid totalt, gjennomsnitt Tid til arbeid hjemme, gjennomsnitt Andel av arbeidet som ble utført hjemme, prosent Andel som utførte arbeid på føringsdagen, prosent Andel som utførte arbeid hjemme på føringsdagen, prosent Tid til arbeid totalt blant utøverne, gjennomsnitt Tid til arbeid hjemme blant utøverne, gjennomsnitt Antall obervasjoner
Gifte mødre                
Administrative ledere, politikere 4,59 0,16 6 66 11 7,01 2,24 66
Akademiske yrker 3.10 0.16 8 47 13 6.42 2.02 98
Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning 3,42 0,10 5 56 10 6,40 1,40  166
Kontor- og kundeserviceyrker 4,39 0,11 4 63 4 7,24 5,04 70
Salgs-, service- og omsorgsyrker 3,23 0,06 3 51 8 6,41 1,19  180
Håndverkere : : : : : : : 10
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere o.l. : : : : : : : 20
Yrker uten krav til utdanning 3,13 0,14 7 61 4 6,10 4,50 30
                 
Gifte fedre                
Administrative ledere, politikere 5,32 0,16 5 65 14 8,28 1,55  132
Akademiske yrker 5.02 0.19 6 69 19 7.16 1.37  141
Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning 5,11 0,16 5 65 13 8,00 2,08  183
Kontor- og kundeserviceyrker 4,51 0,14 5 58 8 8,19 3,05 42
Salgs-, service- og omsorgsyrker 5,28 0,13 4 67 19 8,10 1,09 36
Håndverkere 5.11 0.12 4 62 6 8.21 3.06  125
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere o. l. 4,34 0,01 0 58 1 7,55 1,00 68
Yrker uten krav til utdanning : : : : : : : 8
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller