Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Tid brukt til yrkesarbeid i alt og i hjemmet, og andel som utførte yrkesarbeid i alt og i hjemmet, blant yrkesaktive gifte mødre og fedre, etter yngste barns alder. Timer og minutter og prosent
  Tid til arbeid totalt, gjennomsnitt Tid til arbeid hjemme, gjennomsnitt Andel av arbeidet som ble utført hjemme, prosent Andel som utførte arbeid på føringsdagen, prosent Andel som utførte arbeid hjemme på føringsdagen, prosent Tid til arbeid totalt blant utøverne, gjennomsnitt Tid til arbeid hjemme blant utøverne, gjennomsnitt Antall obervasjoner
Gifte mødre                
0-2 år 2.47 0.11 7 45 10 6.12 1.52  138
3-6 år 3.38 0.11 5 55 8 6.37 2.19  200
7-10 år 4.04 0.12 5 57 10 7.06 2.05  170
11-15 år 4.09 0.14 6 58 8 7.08 2.29  136
                 
Gifte fedre                
0-2 år 4.57 0.17 6 61 13 8.03 2.06  213
3-6 år 5.35 0.11 3 67 10 8.21 1.53  226
7-10 år 5.04 0.11 3 66 15 7.38 1.10  154
11-15 år 4.56 0.16 5 65 9 7.35 2.52  154
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller