Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Tid brukt til yrkesarbeid i alt og i hjemmet, og andel som utførte yrkesarbeid i alt og i hjemmet, blant mødre og fedre med barn 0-15 år, etter sivilstatus og yrkestilknytning. Timer og minutter og prosent
  Tid til arbeid totalt, gjennomsnitt Tid til arbeid hjemme, gjennomsnitt Andel av arbeidet som ble utført hjemme, prosent Andel som utførte arbeid på føringsdagen, prosent Andel som utførte arbeid hjemme på føringsdagen, prosent Tid til arbeid totalt blant utøverne, gjennomsnitt Tid til arbeid hjemme blant utøverne, gjennomsnitt Antall obervasjoner
Gifte mødre                
Alle 2.54 0.10 6 43 7 6.44 2.19  844
Yrkesaktive 3.41 0.12 5 54 9 6.48 2.15  644
Ikke yrkesaktive 0.29 0.06 21 9 3 5.22 2.47  200
                 
Gifte fedre                
Alle 4.55 0.13 4 62 11 7.58 1.56  783
Yrkesaktive 5.10 0.14 5 65 12 7.58 1.56  747
Ikke yrkesaktive - - - - - - - 36
                 
Enslige mødre                
Alle 2.07 0.08 6 34 6 6.10 2.15  126
Yrkesaktive 3.12 0.12 7 50 9 6.23 2.15 82
Ikke yrkesaktive 0.09 0,00 0 6 0 2.41 0,00 44
                 
Enslige fedre                
Alle 3.21 0.04 2 50 11 6.42 0.37 28
Yrkesaktive : : : : : : : 22
Ikke yrkesaktive : : : : : : : 6
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller