Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

14   Andel som ofte gjerne skulle gjøre noe på hverdager som man ikke har tid til, etter alder og kjønn. 2000. Prosent
  9-12 år 13-15 år 16-19 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Samvær med familie 10 9 10 2 2 3 3 - 5
Utdanning 2 1 3 10 14 6 13 14 12
Inntektsarbeid - - - 6 10 3 7 9 5
Samvær med venner 36 31 43 45 35 55 35 27 42
Husarbeid - - - 1 - 2 - - -
Arbeid med hage, hus, hytte - - - - - 1 1 - -
Fysisk aktivitet 14 18 9 8 11 5 17 17 17
Andre fritidsaktiviteter 21 26 14 13 16 10 10 11 10
Avslapping , TV o.l. 6 4 7 7 10 5 9 12 6
Annet 12 10 14 7 3 11 6 9 4
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller