Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

13   Andel som pleier å ha så mye å gjøre på hverdagene at de har vanskelig for å rekke alt som må gjøres, etter alder og kjønn. 2000. Prosent
  9-12 år 13-15 år 16-19 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Ofte 8 7 8 16 13 18 23 18 28
Noen ganger 33 37 28 31 31 31 41 39 43
Sjelden 29 25 34 35 40 30 25 28 21
Aldri 30 31 30 17 15 19 11 15 8
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller