Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

12   Andel som kjeder seg i ulik grad, etter alder og kjønn. 2000. Prosent
  9-12 år 13-15 år 16-19 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Ofte 14 15 14 5 4 6 4 5 3
Noen ganger 49 46 52 49 48 51 33 33 33
Sjelden 29 29 30 40 43 35 37 36 38
Aldri 7 9 5 5 4 6 27 27 26
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller