Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

11   Prosentandel i alderen 9-17 år som har utført ulike aktiviteter siste 7 dager, etter alder og kjønn. 2000
  9-12 år 13-15 år 16-17 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Hobbyvirksomhet 81 84 78 83 87 78 76 77 75
Spilt på pengeautomat 10 14 7 21 32 9 25 36 16
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller