Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

10   Andel 16-19-åringer som bruker tid til ulike fritidsaktiviteter en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2000. Prosent
  Alle Gutter Jenter
  1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000
Idrett og friluftsliv 38 46 39 32 39 47 46 34 37 45 33 30
Underholdning/kultur 21 22 27 20 24 21 28 17 19 23 26 24
Sosialt samvær 68 83 82 82 65 81 75 74 72 85 87 89
Lesing 64 59 51 31 63 61 50 22 65 58 52 40
TV-seing 53 57 58 77 53 60 65 80 54 55 52 74
Andre fritidsaktiviteter 56 63 64 69 55 62 67 67 58 64 62 71
Fritidsreiser 60 68 70 70 61 70 73 72 59 66 67 67
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller