Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

9   Andel som bruker tid på radiolytting og lytting på plater/kassetter en gjennomsnittsdag (hoved- og biaktivitet medregnet), etter alder og kjønn. 2000. Prosent
  9-12 år 13-15 år 16-19 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Lytting til plater/kassetter 25 16 33 52 42 62 53 48 58
Radiolytting 11 7 16 22 16 29 26 16 36
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller