Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

8   Andel som bruker tid på ulike fritidsaktiviteter, etter alder og kjønn. 2000. Prosent
  9-12 år 13-15 år 16-19 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Fritidsaktiviteter i alt  100  100  100  100  100  100  100 99  100
Idrett og friluftsliv i alt 39 40 37 40 42 37 32 34 30
Konkurranseidrett, trening 18 24 12 16 19 12 16 18 13
Underholdning/kultur 8 7 10 11 11 11 20 17 24
Sosialt samvær 81 79 82 81 74 89 82 74 89
Lesing 41 39 43 34 32 37 31 22 40
TV-seing 90 88 91 89 86 93 77 80 74
Videoseing 11 10 12 9 6 13 17 22 12
Musikalsk utøvelse 10 9 12 7 5 9 4 2 6
Spill og lek i alt 76 81 70 45 57 32 19 28 11
Dataspill 40 54 26 34 46 21 14 23 5
Spill/lek med andre 54 57 52 18 20 16 5 5 5
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller