Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

7   Tid til ulike personlige behov for 16-19-åringer en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2000. Timer og minutter
  Alle Gutter Jenter
  1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000
Personlige behov i alt 10.38 10.31 10.19 10.32 10.36 10.37 10.19 10.08 10.40 10.26 10.18 10.57
Nattesøvn 8.36 8.36 8.22 8.33 8.35 8.43 8.29 8.20 8.36 8.30 8.15 8.45
Annen personlig pleie 1.05 0.53 0.59 1.05 1.03 0.50 0.53 0.54 1.06 0.56 1.04 1.15
Måltider 0.58 1.02 0.58 0.55 0.58 1.05 0.57 0.53 0.58 1.00 0.59 0.57
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller