Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

6   Tid til personlige behov blant de som utfører aktivitetene, etter alder og kjønn. Timer og minutter. Mandag-torsdag. 2000
  9-12 år 13-15 år 16-19 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Personlige behov i alt 11.32 11.18 11.46 11.04 11.15 10.52 10.32 10.08 10.57
Personlig hygiene og av- og påkledning 0.41 0.35 0.47 0.47 0.37 0.58 0.47 0.35 0.58
Nattesøvn 9.47 9.41 9.53 9.18 9.37 8.55 8.33 8.20 8.45
Måltider 1.01 1.00 1.03 0.52 0.54 0.49 0.55 0.53 0.57
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller