Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

5   Andel 16-19-åringer som utfører husholdsarbeid en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2000. Prosent
  Alle Gutter Jenter
  1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000
Husholdsarbeid i alt 77 81 84 82 66 74 80 76 89 87 87 88
Husarbeid 51 58 57 58 29 46 47 43 77 70 66 73
Vedlikeholdsarbeid 15 18 18 11 20 24 21 11 9 12 15 12
Omsorgsarbeid 8 12 16 8 7 10 9 4 11 14 22 12
Kjøp av varer og tjenester 32 33 33 46 30 27 30 44 33 39 36 48
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller