Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Andel som bruker tid til ulike husholdsaktiviteter, etter alder og kjønn. 2000. Prosent
  9-12 år 13-15 år 16-19 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Husholdsarbeid i alt 70 63 78 76 71 81 82 76 88
Husarbeid 41 31 51 47 36 58 58 43 73
Vedlikeholdsarbeid 15 12 18 16 16 16 11 11 12
Omsorgsarbeid 14 12 16 9 10 9 8 4 12
Kjøp av varer og tjenester 22 22 21 31 28 35 46 44 48
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller