Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Prosentandel i alderen 9-17 år som har utført lønnsarbeid hjemme og ute siste 7 dager og timer de har brukt på dette arbeidet, etter alder og kjønn. 2000
  9-12 år 13-15 år 16-17 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Lønnsarbeid hjemme 41 37 44 46 45 46 33 34 33
Lønnsarbeid ute 14 15 13 26 28 24 48 45 50
                   
Timer lønnsarbeid hjemme 2,6 2,6 2,7 2,3 2,0 2,7 5,4 7,3 3,7
Timer lønnsarbeid ute 2,9 3,3 2,6 7,3 7,8 6,8 10,9 14,2 8,2
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller