Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Andel 16-19 åringer som bruker tid på utdanning en gjennomsnittsdag blant alle og som er under utdanning, etter kjønn. 1971-2000. Prosent
  Alle Gutter Jenter
  1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000
Bruker tid på utdanning, alle 40 45 46 43 39 43 45 38 41 46 48 48
Bruker tid på utdanning, er i utdanning 66 62 61 53 67 57 61 46 66 67 61 59
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller