Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Tid til utdanning blant de som utfører aktivitetene, etter alder og kjønn. Timer og minutter. Mandag-torsdag. 2000
  9-12 år 13-15 år 16-19 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Tid utdanning blant aktive i alt 6.29 6.17 6.42 6.36 6.37 6.36 7.29 8.07 6.57
Undervisning 4.07 4.08 4.05 4.15 4.25 4.06 4.43 5.11 4.18
Lekser 1.05 0.57 1.12 1.02 0.57 1.08 2.05 2.28 1.50
Reising knyttet til utdanning 0.43 0.46 0.40 0.49 0.46 0.51 0.56 1.02 0.50
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller