Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

5   Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant gifte/samboende småbarnsmødre, etter yngste barns alder. 1971, 1980, 1990, 2000. Gjennomsnitt per dag i timer og minutter
  Husarbeid Omsorg for barn Vedlikeholdsarbeid Kjøp av varer og tjenester Annet husholdsarbeid Reiser i forb. med husholdsarbeid Husholdsarbeid totalt Antall observasjoner
Barn 0-2 år                
1971 4.44 2.32 0.08 0.23 0.15 0.16 8.18  335
1980 3.21 3.09 0.07 0.31 0.16 0.13 7.38  288
1990 2.27 3.26 0.10 0.28 0.17 0.17 7.04  316
2000 2.08 3.10 0.10 0.28 0.19 0.15 6.30  276
Endring 1971-2000 -2.36 +0.38 +0.02 +0.05 +0.04 -0.01 -1.48  
                 
Yngste barn                
3-6 år                
1971 4.40 1.31 0.06 0.22 0.09 0.15 7.04  156
1980 3.28 1.40 0.18 0.30 0.12 0.12 6.19  342
1990 2.45 2.09 0.15 0.28 0.13 0.15 6.05  290
2000 2.04 1.33 0.16 0.28 0.22 0.20 5.03  232
Endring 1971-2000 -2.36 +0.02 +0.10 +0.06 +0.11 +0.05 -2.01  
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller