Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant gifte/samboende småbarnsfedre, etter yngste barns alder. 1971, 1980, 1990, 2000. Gjennomsnitt per dag i timer og minutter
  Husarbeid Omsorg for barn Vedlikeholdsarbeid Kjøp av varer og tjenester Annet husholdsarbeid Reiser i forb. med husholdsarbeid Husholdsarbeid totalt Antall observasjoner
Barn 0-2 år                
1971 0.37 0.39 0.42 0.17 0.19 0.12 2.44  307
1980 0.39 1.10 0.33 0.16 0.16 0.07 3.00  284
1990 0.39 1.33 0.34 0.17 0.25 0.12 3.39  288
2000 0.54 1.31 0.31 0.19 0.14 0.17 3.45  235
Endring 1971-2000 +0.17 +0.52 -0.11 +0.02 -0.05 +0.05 +1.01  
                 
Yngste barn                
3-6 år                
1971 0.29 0.26 0.31 0.10 0.12 0.10 1.58  123
1980 0.46 0.49 0.44 0.21 0.21 0.10 3.11  318
1990 0.45 0.59 0.35 0.16 0.23 0.12 3.10  226
2000 0.51 1.06 0.45 0.19 0.15 0.13 3.28  252
Endring 1971-2000 +0.22 +0.40 +0.14 +0.09 +0.03 +0.03 +1.30  
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller