Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Kjønnsforskjeller i tid til yrkes- og husholdsarbeid blant gifte/samboende småbarnsforeldre. Mødres tid til yrkesarbeid i prosent av fedres tid, og fedres tid til husholdsarbeid i prosent av mødres tid. Tall for 1971, 1980, 1990 og 2000, etter yngste barns alder
  1971 1980 1990 2000
Mødres tid til yrkesarbeid i prosent av fedres        
Barn 0-2 år 11 23 25 35
Barn 3-6 år 18 30 43 60
         
Fedres tid til husholdsarbeid i prosent av mødres        
Barn 0-2 år 33 39 52 58
Barn 3-6 år 28 50 52 69
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller