Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Summen av fedres og mødres tid til yrkesarbeid. Tall for gifte/samboende foreldre med barn 0-2 år, og med barn 3-6 år. 1971, 1980, 1990, 2000. Gjennomsnitt per dag i timer og minutter
  Barn 0-2 år Yngste barn 3-6 år Forskjell (foreldre med barn 3-6 år - foreldre med barn 0-2 år)
1971 6.52 8.11 1.19
1980 6.40 7.00 0.20
1990 7.01 8.06 1.05
2000 7.00 9.39 2.39
Endring 1971-2000 +0.08 +1.28 +1.20
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller