Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Tid brukt til yrkesarbeid, husholdsarbeid og utdanning blant gifte/samboende fedre og mødre med barn 0-6 år. 1971, 1980, 1990, 2000. Gjennomsnitt per dag i timer og minutter
  Inntektsgivende arbeid Husholdsarbeid Utdanning Antall observasjoner
Fedre        
1971 6.24 2.31 0.15  430
1980 5.25 3.06 0.09  602
1990 5.38 3.26 0.08  514
2000 5.37 3.37 0.14  487
Endring 1971-2000 -0.47 +1.06 -0.01  
Endring 1990-2000 -0.01 +0.11 +0.06  
         
Mødre        
1971 0.52 7.54 0.05  491
1980 1.27 6.55 0.05  630
1990 1.54 6.36 0.14  606
2000 2.37 5.51 0.15  508
Endring 1971-2000 +1.45 -2.03 +0.10  
Endring 1990-2000 +0.43 -0.45 +0.01  
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller