Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg, etter kjønn, aldersgruppe, høyeste utdanning og landsdel. Hovedutvalget. Prosent
  Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg
I alt  100  100  100
       
Kjønn      
Menn 50 50 51
Kvinner 50 50 49
       
Aldersgruppe      
9-15 år 11 8 13
16-24 år 13 13 12
25-44 år 37 36 38
45-66 år 28 28 28
67 år og over 12 15 9
       
Høyeste utdanning      
Ungdomsskolenivå 18 23 13
Videregående skole-nivå 49 50 48
Universitet/høgskolenivå 21 17 26
Ingen eller uoppgitt utdanning 12 10 13
       
Landsdel      
Oslo og Akershus 23 26 19
Østlandet ellers 19 20 19
Hedmark og Oppland 8 8 9
Agder og Rogaland 14 13 15
Vestlandet 17 16 18
Trøndelag 9 8 10
Nord-Norge 10 10 10
       
Antall personer 6 470 3 259 3 211
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller