Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Frafall på tidsbruksundersøkelsene over tid
  1971/72 1980/81 1990/91 2000/01
Svarprosent (antall dagbøker) 58 65 64 50
Nettoutvalg (hovedutvalg) 3 040 3 307 3 097 3 211
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller