Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Forhold kartlagt i dagboka 1971/72, 1980/81, 1990/91 og 2000/01
Forhold kartlagt i dagboka 1971/72 1980/81 1990/91 2000/01
Hovedaktivitet Ja Ja Ja Ja
Biaktivitet Ja Nei Ja Ja
Samvær Nei Ja Ja Ja
Tidsbinding pga. tilsynsoppgaver Nei Ja Nei Nei
Oppholdssted/ transport Ja Ja Ja Ja
Tid i nærmiljøet Nei Ja Ja Nei
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller